Година 2006, Брой 4

Дата на издаване

8.12.2006 г.

Съдържание

 • Асен Радев
  Слово за книгата на проф. д.ик.н. Методи Кънев “Освобождаване от миналото”
  Ключови думи: Методи Кънев, книга
  Резюме: Едно от най-уродливите явления на нашият духовен живот са проявите на национален нихилизъм. За съжаление всички сме прекрасно информирани (от кой ли не) за това колко лоши сме ние, българите. Как са ни поразили, едва ли не на... Едно от най-уродливите явления на нашият духовен живот са проявите на национален нихилизъм. За съжаление всички сме прекрасно информирани (от кой ли не) за това колко лоши сме ние, българите. Как са ни поразили, едва ли не на генетично равнище завистта, склонността към национално предателство, всекидневния кошмар на бита и колко неспособни сме, макар и гениални като отделни личности, да работим като колективи. По познати и близки са ни като образци на този нихилизъм образите на Андрешко, Бай Ганю и поп Кръстю, отколкото тези на Ботев и Левски, или дори на един Гюро Михайлов, ако щете. Струва ми се, че този нихилизъм не е подминал и нашият значителен национален принос на полета на икономическата теория.
  DOI:
 • Иван Върбанов
  Инструментализмът на Милтън Фридмън
  Резюме: По време на своята дълга кариера Фридмън прави значителни приноси в монетарната икономика, макроикономиката, микроикономиката и икономиката на богатството. Той написва и изключително голям брой популярни икономически съчинения,... По време на своята дълга кариера Фридмън прави значителни приноси в монетарната икономика, макроикономиката, микроикономиката и икономиката на богатството. Той написва и изключително голям брой популярни икономически съчинения, най-известното от които е “Свободен да избереш”. Наред с Фридрих фон Хайек, той е един от първите икономисти, които разклащат кейнсианската цитадела след Втората световна война и вдъхновяват политическите “революции” на Рейгън и Тачър. Но тук няма да се спираме на всичко посочено, а само върху методологията на М. Фридмън, наричана от всички инструментализъм.
  DOI:
 • Уилям Барнет Ii, Уолтър Блок
  Разпространяване на ползите от нарастването на производителността: нарастване или намаляване на цените, или и двете? Критика на Бумол относно субсидиите за изкуствата
  JEL: F43, N1, O4
  Резюме: Този материал се опитва да се пребори с факта, че пазарният механизъм, чрез който се бележи растеж в един сектор от икономиката се разпространява и в другите сектори. Взема се под внимание и аргументът на Бумол относно субсидите... Този материал се опитва да се пребори с факта, че пазарният механизъм, чрез който се бележи растеж в един сектор от икономиката се разпространява и в другите сектори. Взема се под внимание и аргументът на Бумол относно субсидите за изкуствата.
  DOI:
 • Огнян Марков
  Икономическо развитие и миграция
  JEL: O11, F22
  Резюме: В настоящата статия се разглежда връзката между икономическото развитие и миграцията на работна сила. Анализират се ефектите, както за страните-изпращачи, така и за страните-приемници. Особено място се отделя на паричните преводи в... В настоящата статия се разглежда връзката между икономическото развитие и миграцията на работна сила. Анализират се ефектите, както за страните-изпращачи, така и за страните-приемници. Особено място се отделя на паричните преводи в тези процеси. Изследвани са причините за вътрешната и външната миграция на населението в България. Прави се извода, че международното движение на капитали и търговските потоци се развиват с ускорени крачки, окуражавани от икономическата ефективност, но либерализирането на движението на работна сила остана ограничено. В крайна сметка корените на миграцията, дължаща се на бедността и безработицата, следва да се търсят в икономическия растеж и развитието най-общо казано.
  DOI:
 • Елица Долапчиева
  Фирмена политика в областта на мотивацията на заетите във винарската промишленост
  JEL: L66
  Резюме: Представеният материал е част от дисертационно изследване върху мотивацията на заетите от винарската промишленост, област Велико Търново. Изследвани са 492 души от винарските предприятия в съответните населени места: Караисен - 26... Представеният материал е част от дисертационно изследване върху мотивацията на заетите от винарската промишленост, област Велико Търново. Изследвани са 492 души от винарските предприятия в съответните населени места: Караисен - 26 души, Сухиндол - 120 души, Павликени - 87 души, В. Търново - 64 души, Лясковец - 122 души и Свищов – 72 души. Научноизследователските търсения са ориентирани към изследване мотивацията на персонала и на тази основа предлагане на научно-обоснован, усъвършенстван модел, който свързва управленската дейност с движещите индивида мотиви. Надяваме се, че чрез изследване мотивационния профил на предприятията ще се допринесе за подобряването й.
  DOI:
 • Йордан Василев
  Трансформационни процеси и икономически приоритети на България
  JEL: O10
  Резюме: Една от задачите на икономическата теория е да предложи приоритети на развитието и да покаже в кои най важни направления на икономическата и друга политика да се насочи вниманието на държавата с цел да се създадат фундаментални... Една от задачите на икономическата теория е да предложи приоритети на развитието и да покаже в кои най важни направления на икономическата и друга политика да се насочи вниманието на държавата с цел да се създадат фундаментални условия за развитие на обществото.
  DOI:
 • Виолета Димитрова
  Динамика в конкурентните предимства на търговията с потребителски стоки
  JEL: F10
  Резюме: Целта на доклада е да изведе тенденциите в развитието на кокурентните предимства в търговията с потребителски стоки и източниците за по-добро функциониране на търговските... Целта на доклада е да изведе тенденциите в развитието на кокурентните предимства в търговията с потребителски стоки и източниците за по-добро функциониране на търговските фирми.
  DOI:
 • Генка Рафаилова
  Концепция за устойчиво развитие на туристическа дестинация - принципи и механизми и тяхното приложение в туристическа дестинация Варна
  JEL: Q01, L83
  Резюме: Основната цел на доклада е да представи изследване на постигането на концепцията за устойчиво развитие на туристическа дестинация в община... Основната цел на доклада е да представи изследване на постигането на концепцията за устойчиво развитие на туристическа дестинация в община Варна.
  DOI:
 • Лудвиг Фон Мизес
  Човешкото действие: Част Четвърта. Глава ХVІ. Цените, §§ 8-15
  Резюме: По същия начин, по който правителствата ограничават конкуренцията, за да се подобри положението на привилегированите продавачи, те могат да ограничават и конкуренцията в полза на привилегировани купувачи. Правителствата въвеждат... По същия начин, по който правителствата ограничават конкуренцията, за да се подобри положението на привилегированите продавачи, те могат да ограничават и конкуренцията в полза на привилегировани купувачи. Правителствата въвеждат ембарго върху износа на някои стоки. По този начин чрез изключване на чуждестранни купувачи те целят понижаване на цената на вътрешния пазар. Но такава ниска цена не съответства на монополните цени.
  DOI: