Слово за книгата на проф. д.ик.н. Методи Кънев “Освобождаване от миналото”

Автори

Ключови думи
Методи Кънев, книга

Резюме
Едно от най-уродливите явления на нашият духовен живот са проявите на национален нихилизъм. За съжаление всички сме прекрасно информирани (от кой ли не) за това колко лоши сме ние, българите. Как са ни поразили, едва ли не на генетично равнище завистта, склонността към национално предателство, всекидневния кошмар на бита и колко неспособни сме, макар и гениални като отделни личности, да работим като колективи. По познати и близки са ни като образци на този нихилизъм образите на Андрешко, Бай Ганю и поп Кръстю, отколкото тези на Ботев и Левски, или дори на един Гюро Михайлов, ако щете. Струва ми се, че този нихилизъм не е подминал и нашият значителен национален принос на полета на икономическата теория.

JEL Класификатор:
Страници: 4
DOI: 

Още статии от този брой

  • Фирмена политика в областта на мотивацията на заетите във винарската промишленост

    Представеният материал е част от дисертационно изследване върху мотивацията на заетите от винарската промишленост, област Велико Търново. Изследвани са 492 души от винарските предприятия в съответните населени места: Караисен - 26 души, Сухиндол - 120 души, Павликени - 87 души, В. Търново - 64 души, Лясковец - 122 души и Свищов – 72 ...

  • Концепция за устойчиво развитие на туристическа дестинация - принципи и механизми и тяхното приложение в туристическа дестинация Варна

    Основната цел на доклада е да представи изследване на постигането на концепцията за устойчиво развитие на туристическа дестинация в община Варна....

  • Разпространяване на ползите от нарастването на производителността: нарастване или намаляване на цените, или и двете? Критика на Бумол относно субсидиите за изкуствата

    Този материал се опитва да се пребори с факта, че пазарният механизъм, чрез който се бележи растеж в един сектор от икономиката се разпространява и в другите сектори. Взема се под внимание и аргументът на Бумол относно субсидите за изкуствата....