Динамика в конкурентните предимства на търговията с потребителски стоки

Автори

Ключови думи
търговия, конкуренция, конкурентни предимства

Резюме
Целта на доклада е да изведе тенденциите в развитието на кокурентните предимства в търговията с потребителски стоки и източниците за по-добро функциониране на търговските фирми.

JEL Класификатор: F10
Страници: 7
DOI: 

Още статии от този брой

  • Концепция за устойчиво развитие на туристическа дестинация - принципи и механизми и тяхното приложение в туристическа дестинация Варна

    Основната цел на доклада е да представи изследване на постигането на концепцията за устойчиво развитие на туристическа дестинация в община Варна....

  • Човешкото действие: Част Четвърта. Глава ХVІ. Цените, §§ 8-15

    По същия начин, по който правителствата ограничават конкуренцията, за да се подобри положението на привилегированите продавачи, те могат да ограничават и конкуренцията в полза на привилегировани купувачи. Правителствата въвеждат ембарго върху износа на някои стоки. По този начин чрез изключване на чуждестранни купувачи те целят понижаване на ...

  • Слово за книгата на проф. д.ик.н. Методи Кънев “Освобождаване от миналото”

    Едно от най-уродливите явления на нашият духовен живот са проявите на национален нихилизъм. За съжаление всички сме прекрасно информирани (от кой ли не) за това колко лоши сме ние, българите. Как са ни поразили, едва ли не на генетично равнище завистта, склонността към национално предателство, всекидневния кошмар на бита и колко неспособни сме, ...