Разпространяване на ползите от нарастването на производителността: нарастване или намаляване на цените, или и двете? Критика на Бумол относно субсидиите за изкуствата

Автори

Ключови думи
нараствнае на производителността, икономически растеж

Резюме
Този материал се опитва да се пребори с факта, че пазарният механизъм, чрез който се бележи растеж в един сектор от икономиката се разпространява и в другите сектори. Взема се под внимание и аргументът на Бумол относно субсидите за изкуствата.

JEL Класификатор: F43, N1, O4
Страници: 14
DOI: 

Още статии от този брой

  • Икономическо развитие и миграция

    В настоящата статия се разглежда връзката между икономическото развитие и миграцията на работна сила. Анализират се ефектите, както за страните-изпращачи, така и за страните-приемници. Особено място се отделя на паричните преводи в тези процеси. Изследвани са причините за вътрешната и външната миграция на населението в България. Прави се извода, ...

  • Човешкото действие: Част Четвърта. Глава ХVІ. Цените, §§ 8-15

    По същия начин, по който правителствата ограничават конкуренцията, за да се подобри положението на привилегированите продавачи, те могат да ограничават и конкуренцията в полза на привилегировани купувачи. Правителствата въвеждат ембарго върху износа на някои стоки. По този начин чрез изключване на чуждестранни купувачи те целят понижаване на ...

  • Концепция за устойчиво развитие на туристическа дестинация - принципи и механизми и тяхното приложение в туристическа дестинация Варна

    Основната цел на доклада е да представи изследване на постигането на концепцията за устойчиво развитие на туристическа дестинация в община Варна....