Концепция за устойчиво развитие на туристическа дестинация - принципи и механизми и тяхното приложение в туристическа дестинация Варна

Автори

Ключови думи
устойчиво развитие, туризъм, Варна

Резюме
Основната цел на доклада е да представи изследване на постигането на концепцията за устойчиво развитие на туристическа дестинация в община Варна.

JEL Класификатор: Q01, L83
Страници: 10
DOI: 

Още статии от този брой

  • Инструментализмът на Милтън Фридмън

    По време на своята дълга кариера Фридмън прави значителни приноси в монетарната икономика, макроикономиката, микроикономиката и икономиката на богатството. Той написва и изключително голям брой популярни икономически съчинения, най-известното от които е “Свободен да избереш”. Наред с Фридрих фон Хайек, той е един от първите икономисти, които ...

  • Слово за книгата на проф. д.ик.н. Методи Кънев “Освобождаване от миналото”

    Едно от най-уродливите явления на нашият духовен живот са проявите на национален нихилизъм. За съжаление всички сме прекрасно информирани (от кой ли не) за това колко лоши сме ние, българите. Как са ни поразили, едва ли не на генетично равнище завистта, склонността към национално предателство, всекидневния кошмар на бита и колко неспособни сме, ...

  • Трансформационни процеси и икономически приоритети на България

    Една от задачите на икономическата теория е да предложи приоритети на развитието и да покаже в кои най важни направления на икономическата и друга политика да се насочи вниманието на държавата с цел да се създадат фундаментални условия за развитие на обществото....