Концепция за устойчиво развитие на туристическа дестинация - принципи и механизми и тяхното приложение в туристическа дестинация Варна

Автори

Ключови думи
устойчиво развитие, туризъм, Варна

Резюме
Основната цел на доклада е да представи изследване на постигането на концепцията за устойчиво развитие на туристическа дестинация в община Варна.

JEL Класификатор: Q01, L83
Страници: 10
DOI: 

Още статии от този брой

  • Фирмена политика в областта на мотивацията на заетите във винарската промишленост

    Представеният материал е част от дисертационно изследване върху мотивацията на заетите от винарската промишленост, област Велико Търново. Изследвани са 492 души от винарските предприятия в съответните населени места: Караисен - 26 души, Сухиндол - 120 души, Павликени - 87 души, В. Търново - 64 души, Лясковец - 122 души и Свищов – 72 ...

  • Слово за книгата на проф. д.ик.н. Методи Кънев “Освобождаване от миналото”

    Едно от най-уродливите явления на нашият духовен живот са проявите на национален нихилизъм. За съжаление всички сме прекрасно информирани (от кой ли не) за това колко лоши сме ние, българите. Как са ни поразили, едва ли не на генетично равнище завистта, склонността към национално предателство, всекидневния кошмар на бита и колко неспособни сме, ...

  • Разпространяване на ползите от нарастването на производителността: нарастване или намаляване на цените, или и двете? Критика на Бумол относно субсидиите за изкуствата

    Този материал се опитва да се пребори с факта, че пазарният механизъм, чрез който се бележи растеж в един сектор от икономиката се разпространява и в другите сектори. Взема се под внимание и аргументът на Бумол относно субсидите за изкуствата....