Трансформационни процеси и икономически приоритети на България

Автори

Ключови думи
икономически приоритети, общество, България

Резюме
Една от задачите на икономическата теория е да предложи приоритети на развитието и да покаже в кои най важни направления на икономическата и друга политика да се насочи вниманието на държавата с цел да се създадат фундаментални условия за развитие на обществото.

JEL Класификатор: O10
Страници: 8
DOI: 

Още статии от този брой

  • Икономическо развитие и миграция

    В настоящата статия се разглежда връзката между икономическото развитие и миграцията на работна сила. Анализират се ефектите, както за страните-изпращачи, така и за страните-приемници. Особено място се отделя на паричните преводи в тези процеси. Изследвани са причините за вътрешната и външната миграция на населението в България. Прави се извода, ...

  • Динамика в конкурентните предимства на търговията с потребителски стоки

    Целта на доклада е да изведе тенденциите в развитието на кокурентните предимства в търговията с потребителски стоки и източниците за по-добро функциониране на търговските фирми....

  • Фирмена политика в областта на мотивацията на заетите във винарската промишленост

    Представеният материал е част от дисертационно изследване върху мотивацията на заетите от винарската промишленост, област Велико Търново. Изследвани са 492 души от винарските предприятия в съответните населени места: Караисен - 26 души, Сухиндол - 120 души, Павликени - 87 души, В. Търново - 64 души, Лясковец - 122 души и Свищов – 72 ...