Манипулиране на общественото мнение – психологически основи

Автори

Ключови думи
обществено мнение, психологически похвати, манипулация

Резюме
Общественото мнение се разглежда като хетерогенна смес от рационални убеждения, ирационални стереотипи и емоционални вярвания на отделните индивиди от целевата публика. За консолидирането му се предлагат психологически обосновани похвати и тактики. Те трябва да са съобразени както с рационалните и емоционалните характеристики, така и със знака на съставящите го индивидуални мнения – положителен, нулев, отрицателен. Всеки подход е илюстриран с пример от практиката.

JEL Класификатор:
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Ролята на малките и средните предприятия в развитието на икономиката на Молдова

    Ориентация на Република Молдова към европейска интеграция, подписването на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Молдова и Европейския съюз и на Плана за действие, доведоха до нови изисквания по отношение на организацията на производството. При обстоятелства, когато е необходимо повишаване на производството, което е много ...

  • Значение, априорност и реалност: критиката на Витгенщайн срещу традиционната философия

    През последните години, основно поради появата на т.нар. терапевтични прочитания на Тractatus, критиката на Витгенщайн отностно метафизиката стана обект на ожесточени дебати....

  • Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХVІІ. Косвена размяна, §§ 1-11

    Предмет на теорията за косвената размяна е изучаването на коефициента на замяна между носителите на валута от една страна и стоките и услугите от всички поръчки от друга страна. Твърденията на теорията на косвената размяна се отнасят до всички случаи на косвен обмен и за всички неща, които се използват като носители на разменна стойност....