Изследване на възможностите за географска експанзия на бизнеса чрез алтернативни мрежови стратегии

Автори

Ключови думи
географска експанзия, мрежови стратегии, вертикална интеграция, хоризонтална интеграция, счетоводство, селско стопанство, агробизнес

Резюме
Целта на настоящата статия е да се извърши анализ на възможностите за географска експанзия чрез прилагане на мрежови фирмени стратегии. Очакванията са, че фокусирането върху вертикалната и хоризонталната интеграция ще предостави изчерпателен поглед върху този важен аспект на развитието на предприятията. Проучват се вертикалната и хоризонталната интеграция като иновативни подходи за оптимизация на веригата на стойност и постигане на конкурентни предимства. Подчертава се важността на сътрудничеството и създаването на кооперации между производители за постигане на ефективност и силно пазарно присъствие. Паралелно с представянето на глобалните тенденции, както и на ситуацията у нас, както и актуалното състояние в Гърция на базата на синтеза и стратегическия анализ се предлагат алтернативни варианти за бъдещи стратегии, като се акцентира върху мрежовите връзки и иновациите. Оценката включва също примери от ключовите селскостопански подсектори в Гърция - портокали, маслини и зехтин.

JEL Класификатор: М21
Страници: 14
DOI:  https://doi.org/10.58861/tae.di.2024.2.01

Още статии от този брой

  • Eвропейски политики за мултилингвизъм

    Настоящото изследване има за цел да представи съвременните европейски политики за мултилингвизъм. В духа на европейските ценности стремежът за знание е насочен в посока развитие на езиковите компетентности на повече от един от европейските езици. Тези политики набират скорост особено след излизането на Великобритания от Европейския съюз. Целта на ...

  • Генеративният изкуствен интелект и потенциалните ползи за банките

    Няма никакво съмнение, че появата на ChatGPT през ноември 2022 г. се превърна в едно от най-значимите технологични събития в последните десетилетия. Разработената от OpenAI чат платформа от ново поколение предизвика същинско „цунами“ от интерес към стоящия в основата ѝ генеративен изкуствен интелект (Generative Artificial Intelligence, Gen ...

  • Аграрни договори, процес на договаряне и договорен ред

    В съвременните условия, голяма част от взаимоотношенията на аграрните агенти, и аграрната дейност като цяло, се управлява посредством някакъв вид договори. Въпреки това обаче, икономическите анализи на аграрните договори в страната са епизодични, ограничени до отделни типове договори, откъснати от процеса на договаряне и изпълнение на договорите и ...