Стратегическо управление на комуникациите на публичните организации в контекста на социалните медии

Автори
 • Иван Кадев
 • Университет за национално и световно стопанство - София

Ключови думи
комуникации, публични организации, социални медии

Резюме
Статията изследва социалните медии и обяснява как те влияят върху развитието на комуникацията в публичния сектор в светлината на нарастващата дигитализация и модернизация на организационните процеси, през които секторът преминава в модерните общества. Тя обсъжда както възможностите, така и ограниченията на използването на социалните медии за комуникации в обществения сектор. Статията първо се фокусира върху основните промени в глобалните комуникации, донесени от социалните медии, върху развитието на приемането и прилагането на социалните медии в рамките на модернизацията на публичния сектор и върху опитомяването на тези платформи в такива организации. След това подчертава как социалните медии могат да бъдат интегрирани в публичния сектор, техните основни приложения и промените, които внасят в комуникационните потоци. Засегнати са и критики и предизвикателства при възприемането на социалните медии за комуникация в публичния сектор, както и ключови бъдещи изследователски въпроси.

JEL Класификатор: D83, F21, H13
Страници: 10
DOI:  https://doi.org/10.58861/tae.di.2024.2.05

Още статии от този брой

 • Изследване на възможностите за географска експанзия на бизнеса чрез алтернативни мрежови стратегии

  Целта на настоящата статия е да се извърши анализ на възможностите за географска експанзия чрез прилагане на мрежови фирмени стратегии. Очакванията са, че фокусирането върху вертикалната и хоризонталната интеграция ще предостави изчерпателен поглед върху този важен аспект на развитието на предприятията. Проучват се вертикалната и хоризонталната ...

 • Eвропейски политики за мултилингвизъм

  Настоящото изследване има за цел да представи съвременните европейски политики за мултилингвизъм. В духа на европейските ценности стремежът за знание е насочен в посока развитие на езиковите компетентности на повече от един от европейските езици. Тези политики набират скорост особено след излизането на Великобритания от Европейския съюз. Целта на ...

 • Генеративният изкуствен интелект и потенциалните ползи за банките

  Няма никакво съмнение, че появата на ChatGPT през ноември 2022 г. се превърна в едно от най-значимите технологични събития в последните десетилетия. Разработената от OpenAI чат платформа от ново поколение предизвика същинско „цунами“ от интерес към стоящия в основата ѝ генеративен изкуствен интелект (Generative Artificial Intelligence, Gen ...