Eвропейски политики за мултилингвизъм

Автори

Ключови думи
мултилингвизъм, чуждоезиково обучение, чужди езици, европейски политики

Резюме
Настоящото изследване има за цел да представи съвременните европейски политики за мултилингвизъм. В духа на европейските ценности стремежът за знание е насочен в посока развитие на езиковите компетентности на повече от един от европейските езици. Тези политики набират скорост особено след излизането на Великобритания от Европейския съюз. Целта на изследването е да покаже посоката, в която се движат европейските политики за мултилингвизъм. Те са от изключително значение за развитието на ценностите в Европейския съюз и са в неизменна подкрепа на устойчивостта на Съюза. Изучаването на друг чужд език има изключително много положителни функции. Освен присъстващия интеграционнен и комуникационен модел на поведение изучаването на език различен от майчиния развива нов начин на мислене у изучаващия го. Това е от изключително значение за създаване на климат на взаимно разбирателство и сътрудничество.

JEL Класификатор: F42
Страници: 10
DOI:  https://doi.org/10.58861/tae.di.2024.2.04

Още статии от този брой

  • Аграрни договори, процес на договаряне и договорен ред

    В съвременните условия, голяма част от взаимоотношенията на аграрните агенти, и аграрната дейност като цяло, се управлява посредством някакъв вид договори. Въпреки това обаче, икономическите анализи на аграрните договори в страната са епизодични, ограничени до отделни типове договори, откъснати от процеса на договаряне и изпълнение на договорите и ...

  • Генеративният изкуствен интелект и потенциалните ползи за банките

    Няма никакво съмнение, че появата на ChatGPT през ноември 2022 г. се превърна в едно от най-значимите технологични събития в последните десетилетия. Разработената от OpenAI чат платформа от ново поколение предизвика същинско „цунами“ от интерес към стоящия в основата ѝ генеративен изкуствен интелект (Generative Artificial Intelligence, Gen ...

  • Изследване на възможностите за географска експанзия на бизнеса чрез алтернативни мрежови стратегии

    Целта на настоящата статия е да се извърши анализ на възможностите за географска експанзия чрез прилагане на мрежови фирмени стратегии. Очакванията са, че фокусирането върху вертикалната и хоризонталната интеграция ще предостави изчерпателен поглед върху този важен аспект на развитието на предприятията. Проучват се вертикалната и хоризонталната ...