Измъченото изобретяване на нова самоличност. Автобиографичните разкази като документация за трансформация на идентичността.

Автори

Ключови думи
хронични заболявания, разказ за идентичността, автобиография

Резюме
-

JEL Класификатор:
Страници: 18
DOI: 

Още статии от този брой

  • Изследване на поддръжката на HTTPS в електронните магазини на малките и средни предприятия в България

    Настоящата статия представя резултатите от практическо изследване, проведено двукратно (през месец май 2016 г. и отново - през месец януари 2017 г.) с помощта на автоматизирани инструменти за тестване на пробиви. Изследването обхваща една и съща съвкупност от 480 електронни магазина, собственост на малки и средни предприятия в България. То има за ...

  • Политиките за икономическо развитие в Западна Африка: случаят за свободното предприемачество

    Икономическото развитие в Африка и навсякъде другаде по света се подсилва от натрупването на капитал. За това способстват икономическата свобода и правото на частна собственост, които насърчават спестяванията и инвестициите, и представляват задължително условие за икономически растеж. В настоящата разработка се правят опити това да се съотнесе и ...

  • Концептуални аспекти на социалния дигитален университет

    Развитието на информационните технологии, в пряка зависимост от разрастването на технологиите и средите за социално общуване, съвместното използване на ресурси и управлението на отношенията между обектите и субектите на тези процеси, вкл. в университетските образователни системи, изисква усъвършенстването им в посока триединството „социална мрежа ...