Свободно предприемачество и бедност: причина или лекарство?

Автори

Ключови думи
бедност, социализъм, държавни регулации, свободно предприемачество

Резюме
Бедността като цяло е създадена от наличието на лошо управление. Решението на проблема е в системата на свободно предприемачество. Пазарите редуцират бедността чрез насърчаване на стимули и рационална икономическа дейност.

JEL Класификатор: I3, I38
Кодове на научна квалификация:
Страници: 15
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Информацията и нейният адресат

    Настоящата студия е фрагмент от по-обширно изследване.Неговият предмет първоначално се ограничаваше до използваните в науката теоретични дискурси, техният адресат, тяхната „затвореност” или „отвореност” спрямо общността, към която предполагаемо са насочени. Но да остане анализът при използваните в науката дискурси се оказа невъзможно – въпреки ...

  • Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХVІІ. Косвена размяна, §§ 1-11

    Предмет на теорията за косвената размяна е изучаването на коефициента на замяна между носителите на валута от една страна и стоките и услугите от всички поръчки от друга страна. Твърденията на теорията на косвената размяна се отнасят до всички случаи на косвен обмен и за всички неща, които се използват като носители на разменна стойност....

  • Манипулиране на общественото мнение – психологически основи

    Общественото мнение се разглежда като хетерогенна смес от рационални убеждения, ирационални стереотипи и емоционални вярвания на отделните индивиди от целевата публика. За консолидирането му се предлагат психологически обосновани похвати и тактики. Те трябва да са съобразени както с рационалните и емоционалните характеристики, така и със знака на ...