Глобалната човешка епоха и толерантността

Автори

Ключови думи
човешка епоха, талант, глобализация, толерантност, култура

Резюме
В разработката се изследват ефектите от взаимодействието между глобалната човешка епоха, толерантността и културата. В синтезиран вид те се изразяват в намаляване на невежеството – правопропорционално на сравняването на собствените знания и умения с това на другите; отваряне към потенциала на различните; принадлежност към културата на цялото човечество, в което всеки отделен индивид добавя към нея частица от себе си; създаване на разширяващ се ред, без граници, който се разпространява чрез различни типове конкуренция и особено чрез конкуренция на знанието, на традициите и институциите, на талантите и квалификацията, успешно адаптиращи се към новата космополитична реалност.

JEL Класификатор:
Страници: 9
DOI: 

Още статии от този брой

  • Счетоводителят като човешки фактор в предприятието

    Стопанската дейност на хората е свързана с получаването, преработването и използването на една или друга информация за протичащите стопански явления и процеси. Тази информация е твърде разнообразна по състав, съдържание, предназначение, начин на получаване, количество, качество и т.н. Налице са различни видове информация – научна, техническа, ...

  • Проспективни размисли за човешкия капитал

    Водени от разбирането за пулсиращия характер на икономическата мисъл, в тази статия си поставяме за цел да развием проспективни идеи и виждания за миналото, настоящето и бъдещето на теорията за инвестициите в човешкия капитал като отговорност на основните икономически агенти: правителството, фирмите и домакинствата. В структурен план в ...

  • Анализ на отношението талантизъм – талант – стратегии

    В настоящата статия разглеждаме един тренд, чиито очертания и осмисляне могат да променят акцентите в процеса на развитие на различни системи. Той е свързан с преход към нова епоха, която терминологично се определя като „човешка”. Осъзнаването на този еволюционен преход при равни други условия е в състояние да предотврати „шокове” от бъдещето и да ...