България – част от Петото разширяване на Европейския Съюз. Европейската Конституция

Автори

Ключови думи
България, Европейски съюз, Европейска конституция

Резюме
Двете опустошителни световни войни от първата половина на XX век връщат развитието на европейските народи на посредствено ниво, което се оказва неприемливо за всички, които населяват Европейския континент. Възприемайки принципа „никога вече война”, европейските страни постепенно чрез разнообразни мерки – политически и икономически, поемат по пътя на обединението в името на един по-добър свят, в който да доминират демократизмът, високото жизнено равнище, социалното единство и солидарността между отделните държави. Тези и други, също толкова важни принципи, застават в основата на обединителните процеси на европейския континент през 50-те години на миналия век.

JEL Класификатор: K33
Страници: 45
DOI: 

Още статии от този брой

  • За началата и мисията на демокрацията

    Ръководейки се от формулираните виждания за отношение към постиженията на различните школи и направления, изследващи демокрацията в настоящата статия, ще се анализират теоретичните постановки на формалната и съдържателната концепции, за нейната мисия и основополагащи начала-процедурни правила и принципи, с оглед определяне на общите, които ги ...

  • Относно научната критика. Време за обрат

    Става въпрос за научната критика в отзиви и рецензии за трудове, в изказвания на научни форуми, на научни съвети при обсъждане на процедури и други подобни. Естествено, не си поставям за цел да кажа всичко по въпроса за състоянието на текущата ни научна критика. Намерението ми не надхвърля значението на една импресия за видяно, чуто и преживяно. С ...

  • Човешкото действие: Част Четвърта. Глава ХІV. Сферата и методът на каталактиката

    Никога не е имало каквито и да било съмнения и неясноти относно обхвата на икономическата наука. Дори когато хората са се интересували активно от систематичните изследвания на икономиката или политическата икономика, всички те са се съгласявали, че това е задача на този клон от науката, който да изследва феномените на пазара, а именно - ...