Свободното време през погледа на учениците от община Свищов

Автори

Ключови думи
общ бюджет на времето, свободно време, интереси, дейности

Резюме
Дейностите, извършвани в свободното време на младите хора са важен социализиращ фактор. Затова е необходимо различните институции в обществото да бъдат ангажирани с организирането на интересни и полезни занимания в свободното време. Настоящата статия представя резултатите от проведено социологическо изследване на интересите и свободното време на учениците от община Свищов.

JEL Класификатор:
Страници: 17
DOI: 

Още статии от този брой

  • Относно научната критика. Време за обрат

    Става въпрос за научната критика в отзиви и рецензии за трудове, в изказвания на научни форуми, на научни съвети при обсъждане на процедури и други подобни. Естествено, не си поставям за цел да кажа всичко по въпроса за състоянието на текущата ни научна критика. Намерението ми не надхвърля значението на една импресия за видяно, чуто и преживяно. С ...

  • България – част от Петото разширяване на Европейския Съюз. Европейската Конституция

    Двете опустошителни световни войни от първата половина на XX век връщат развитието на европейските народи на посредствено ниво, което се оказва неприемливо за всички, които населяват Европейския континент. Възприемайки принципа „никога вече война”, европейските страни постепенно чрез разнообразни мерки – политически и икономически, поемат по пътя ...

  • За началата и мисията на демокрацията

    Ръководейки се от формулираните виждания за отношение към постиженията на различните школи и направления, изследващи демокрацията в настоящата статия, ще се анализират теоретичните постановки на формалната и съдържателната концепции, за нейната мисия и основополагащи начала-процедурни правила и принципи, с оглед определяне на общите, които ги ...