Относно научната критика. Време за обрат

Автори

Ключови думи
научна критика, рецензия, научен форум

Резюме
Става въпрос за научната критика в отзиви и рецензии за трудове, в изказвания на научни форуми, на научни съвети при обсъждане на процедури и други подобни. Естествено, не си поставям за цел да кажа всичко по въпроса за състоянието на текущата ни научна критика. Намерението ми не надхвърля значението на една импресия за видяно, чуто и преживяно. С мнение, че е нужен обрат – принципите да важат повече от обстоятелствата.

JEL Класификатор:
Страници: 12
DOI: 

Още статии от този брой

  • За началата и мисията на демокрацията

    Ръководейки се от формулираните виждания за отношение към постиженията на различните школи и направления, изследващи демокрацията в настоящата статия, ще се анализират теоретичните постановки на формалната и съдържателната концепции, за нейната мисия и основополагащи начала-процедурни правила и принципи, с оглед определяне на общите, които ги ...

  • Човешкото действие: Част Четвърта. Глава ХІV. Сферата и методът на каталактиката

    Никога не е имало каквито и да било съмнения и неясноти относно обхвата на икономическата наука. Дори когато хората са се интересували активно от систематичните изследвания на икономиката или политическата икономика, всички те са се съгласявали, че това е задача на този клон от науката, който да изследва феномените на пазара, а именно - ...

  • Обучението чрез философия. ІІ. Работа върху интелекта – проблеми и предпоставки

    Във времето на непрекъснати трусове, но не само и не толкова във властта, колкото в икономиката, социалните отношения, етическите разбирания, образованието – в цялата ни култура, усетът за перспективността и значението на добре обмислената и подчиняваща се на достатъчно високи критерии педагогическа работа върху културата и интелекта на ...