Законът за стойността и глобалната финансова криза

Автори

Ключови думи
финансова криза, закон за стойността

Резюме
Съвременният свят е завъртян във вихъра на невиждана досега икономическа криза. Никой не е в състояние да предвиди нито обхвата на Катарзиса, нито неговата дълбочина. Да не говорим за продължителността му.

Повечето публикации, посветени на глобалната финансова криза, засягат само външните симптоми на Катарзиса без да се търсят дълбоките причини и движещите му сили. При това положение рискът от повторение на кризата в обозримото бъдеще е не само вероятен, но и почти сигурен. Настоящата публикация си поставя за цел да насочи вниманието на водещите икономисти, политици и администратори към забравените закони и закономерности на пазарната икономика, стоящи в основата и направляващи движещите сили на глобалната финансова криза.

JEL Класификатор:
Страници: 13
DOI: 

Още статии от този брой

  • Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХXІIІ. Пазарните данни

    Каталактика, теорията на пазарната икономика, не е само система от теореми валидни само при идеални условия и неосъществими и приложими към реалността само с основните ограничения и модификации . Всички теореми на каталактиката без никакви изключения са валидни за всички явления на пазарната икономика, при положение, че присъстват конкретните ...

  • Екологичният мениджмънт и резултатите от екологичната регулация в България

    Този материал разглежда нуждата от добра и надеждна информация както за мениджърите, така и за обществото преди да се предприемат някаквни, мерки свързани с екологичния мениджмънт....

  • Фирмени инвестиции в човешкия капитал - управление на риска

    Настоящата статия представя резултати от проект “Риск и възвращаемост при фирмените инвестиции в човешкия капитал в икономиката на знанието” финансиран от Фонд „Научни изследвания” към СА „Д.А.Ценов” през 2008 год. Фокусът на изследването е насочен към проучване и установяване на проблемите при управлението на риска при фирмените инвестиции в ...