Скалата на ценностите нарушава сингуларизма

Автори

Ключови думи
скала на ценностите, сингуларизъм, праксеология, преходност

Резюме
Доктрината на сингуларизма твърди, че изборът е неизбежно и задължително между две и само две неща: това, което е избрано и следващата най-добра алтернатива, която се заделя. Въпреки това, заложено в концепцията на скалата на ценностите е твърдението, че изборът може да се осъществи в сред много, много алтернативи.

JEL Класификатор: A14, B4, B25
Страници: 11
DOI: 

Още статии от този брой

  • Отчетно-информационни проблеми при използването на нетекущите активи в предприятията с нестопанска цел

    Определящ фактор за успешното функциониране и развитие на предприятията с нестопанска цел е тяхното имущество. То показва възможностите на управленския орган да организира дейност и да постига конкретни нестопански цели и служи като база при оценяване на ефективността на тези структури, на тяхната независимост и автономност....

  • Развитие и конкурентоспособност на търговските вериги в България

    Развитието на търговските вериги в България е предизвикано от преимуществата, които те предоставят за клиентите. В последните две - три години се наблюдава силен интерес на чуждестранни търговски вериги към българския пазар. Националните вериги, от своя страна, разширяват мрежата си от магазини в различни градове на територията на страната, а ...

  • Екологичният мениджмънт и резултатите от екологичната регулация в България

    Този материал разглежда нуждата от добра и надеждна информация както за мениджърите, така и за обществото преди да се предприемат някаквни, мерки свързани с екологичния мениджмънт....