Влияние на емоционалната интелигентност върху трудовото представяне на ръководителите в бизнес организациите

Автори

Ключови думи
емоционална интелигентност; трудово представяне на ръководители

Резюме
През последните години емоционалната интелигентност стана изключително популярна. Научните изследвания свързани с нея нараснаха значително. Все повече представители на ръководния състав осъзнават нейната важна роля и значимост за организационния успех. Настоящата статия разкрива същността на емоционалната интелигентност - първо, чрез извеждане на част от многобройните дефиниции, които я характеризират и второ, посредством представяне на най-утвърдените до този момент модели за емоционална интелигентност. Теоретичните модели описват емоционалната интелигентност и я разграничават от класическата интелигентност. Основната цел на статията е да представи и аргументира влиянието, което оказва емоционалната интелигентност върху поведението на ръководителите в бизнес организациите и оттук, върху трудовото им представяне.

JEL Класификатор: J24, M12, M54
Страници: 15
DOI: 

Още статии от този брой

  • Възможности за повишаване привлекателността на туристическа дестинация България

    Като туристическа дестинация България е страна притежаваща изключителни възможности за предоставяне на многообразие от различни видове туризъм. Освен традиционните форми - морски и планински – ски туризъм, тя предлага и множество алтернативни форми, сред които: еко, селски, здравен, балнео, спа, уелнес, културен, приключенски, винен, гурме, ...

  • Състояние на ERP обучението в счетоводното образование в българските висши училища

    В съвременните условия е належаща нуждата от задълбочено изучаване на ERP системите и предоставяне на умения, които са необходими на студентите в професионалната им реализация. Автори от различни университети по света са изследвали състоянието на учебните програми по ERP системи и тяхната образователна и практическа релевантност в различни ...

  • Два комбинирани подхода за оценка на цикличната позиция и фазата на бизнес цикъла на България

    По два нови подхода, съчетаващи производствена функция и филтър на Ходрик-Прескот, са оценени цикличната позиция и фазата на икономическия цикъл на България. Резултатите, получени по двата подхода, са сходни и са близки до оценките на националните, европейските и международните финансови институции. Направени са препоръки за макроикономическа ...