Поп-ъп магазините - новата тенденция в търговията на дребно

Автори

Ключови думи
търговия на дребно, поп-ъп магазини, потребители, маркетинг

Резюме
Новите тенденции в търговията на дребно налагат нови парадигми и нови предизвикателства не само към маркетинговата дейност, но и към бизнес успехите на компаниите като цяло. Понякога онлайн продажбите не са достатъчни, за да задоволят потребностите на потребителите. Нов стратегически подход се крие в създаването на т.нар. изскачащи магазини или поп- ъп магазини. Те са нови, интересни, предизвикват емоции, създават у потребителите чувство за експресивност и неотложност на покупката и успоредно с това осигуряват добри печалби на компаниите, които рискуват да ги създадат. Само бъдещето ще покаже доколко успешна е комбинацията между традиционните търговски обекти на дребно и поп-ъп магазините.

JEL Класификатор: H20, H21
Страници: 9
DOI: 

Още статии от този брой

  • Концептуална рамка за финансова отчетност – дискусионни въпроси и перспективи

    Формирането на Концептуалната рамка за финансова отчетност е бавен еволюционен процес, който е повлиян от редица икономически, социални и политически фактори в световен мащаб. През последните години активно се дискутира съдържанието на рамката от професионални организации, изследователи в сферата на счетоводството и финансите и други ...

  • Човешкото развитие – в опасност

    Светът е завладян от дух на промяна, водеща към нова структура на общественото устройство и нов смисъл на живота. Тя засяга неговия естествен базисен механизъм, какъвто са взаимоотношенията „индивид – общество“, и налага нов фундаментален организиращ принцип на общественото устройство – човешкото развитие. Сякаш най-сетне се задава времето, писа ...

  • Състояние и перспективи на месодайното говедовъдство в Република Украйна

    Разглежда се състоянието и перспективите за развитие на месодайно говедовъдство в Украйна. Изследването е проведено през периода 2012-2015 година. Обект са били ферми, стопански организации, кооперации и държавни институции занимаващи се с месодайно говедовъдство в република Украйна. Съществуват исторически, природо-климатични, фуражни и ...