Човешкото развитие – в опасност

Автори

Ключови думи
промяна, отношение „индивид – общество“

Резюме
Светът е завладян от дух на промяна, водеща към нова структура на общественото устройство и нов смисъл на живота. Тя засяга неговия естествен базисен механизъм, какъвто са взаимоотношенията „индивид – общество“, и налага нов фундаментален организиращ принцип на общественото устройство – човешкото развитие. Сякаш най-сетне се задава времето, писа през 1983 г. Арнолд Мичъл, когато много хора ще са в състояние да използват пълния обхват на силите си, за да водят живота, който наистина искат (Маслоу, 2001). Такъв е предметът на тази статия. Ще се опитам да развия някои издигнати вече идеи, включително и от български учени.

JEL Класификатор:
Страници: 9
DOI: 

Още статии от този брой

  • Концептуална рамка за финансова отчетност – дискусионни въпроси и перспективи

    Формирането на Концептуалната рамка за финансова отчетност е бавен еволюционен процес, който е повлиян от редица икономически, социални и политически фактори в световен мащаб. През последните години активно се дискутира съдържанието на рамката от професионални организации, изследователи в сферата на счетоводството и финансите и други ...

  • Поп-ъп магазините - новата тенденция в търговията на дребно

    Новите тенденции в търговията на дребно налагат нови парадигми и нови предизвикателства не само към маркетинговата дейност, но и към бизнес успехите на компаниите като цяло. Понякога онлайн продажбите не са достатъчни, за да задоволят потребностите на потребителите. Нов стратегически подход се крие в създаването на т.нар. изскачащи магазини или ...

  • Реалност и перспективи за развитие на биологичното земеделие в България

    Биологичното земеделие възприема своето възникване, съществуване и принципи от самата природа, като основното правило при неговото практикуване е да бъде в хармония с нея, без да я уврежда. Реално, то е ново възприятие на околната среда и ново отношение към нейното опазване, сега и в бъдеще. Биологичното земеделие съчетава най-добрите практики, ...