Концептуална рамка за финансова отчетност – дискусионни въпроси и перспективи

Автори

Ключови думи
международни счетоводни стандарти, концептуална рамка, финансова отчетност

Резюме
Формирането на Концептуалната рамка за финансова отчетност е бавен еволюционен процес, който е повлиян от редица икономически, социални и политически фактори в световен мащаб. През последните години активно се дискутира съдържанието на рамката от професионални организации, изследователи в сферата на счетоводството и финансите и други заинтересовани лица. Проблематиката придобива все по-голяма актуалност и значимост, тъй като предназначението на Концептуалната рамка за финансова отчетност е освен да подпомага Съвета за Международни счетоводни стандарти (СМСС) при усъвършенстването на стандартите, да ръководи всички заинтересовани страни при тяхното тълкуване, както и да подпомага съставителите на финансови отчети, когато стандартите позволяват избор на счетоводни политики. В настоящата статия се анализират основните проблемни моменти в съдържанието на Концептуалната рамка за финансова отчетност, като се представя хронологията в развитието на рамката и се дискутират публикации на водещи професионални организации и изследователи.

JEL Класификатор: M41, М48
Страници: 18
DOI: 

Още статии от този брой

  • Състояние и перспективи на месодайното говедовъдство в Република Украйна

    Разглежда се състоянието и перспективите за развитие на месодайно говедовъдство в Украйна. Изследването е проведено през периода 2012-2015 година. Обект са били ферми, стопански организации, кооперации и държавни институции занимаващи се с месодайно говедовъдство в република Украйна. Съществуват исторически, природо-климатични, фуражни и ...

  • Поп-ъп магазините - новата тенденция в търговията на дребно

    Новите тенденции в търговията на дребно налагат нови парадигми и нови предизвикателства не само към маркетинговата дейност, но и към бизнес успехите на компаниите като цяло. Понякога онлайн продажбите не са достатъчни, за да задоволят потребностите на потребителите. Нов стратегически подход се крие в създаването на т.нар. изскачащи магазини или ...

  • Човешкото развитие – в опасност

    Светът е завладян от дух на промяна, водеща към нова структура на общественото устройство и нов смисъл на живота. Тя засяга неговия естествен базисен механизъм, какъвто са взаимоотношенията „индивид – общество“, и налага нов фундаментален организиращ принцип на общественото устройство – човешкото развитие. Сякаш най-сетне се задава времето, писа ...