Аспекти на съдебната археология

Автори

Ключови думи
археология, съдебна археология, антропология, съдебна антропология

Резюме
Статията разглежда аспектите на съдебната археология. Читателят се запознава с дефинирането на различните термини, които са необходими за задълбочено проучване на поставения въпрос. Термини като: археология, съдебна археология, полева археология и антропология се определят в статията. Три различни археологични техники се разглеждат детайлно, като се набляга на техния произход, нужното оборудване и адаптациите, през които те преминават, когато са поставени в контекста на съдебната археология. Дискусията в тази статия е фокусирана както върху връзката между дисциплините - съдебна археология и съдебна антропология, така и върху възможността да се комбинират двете специалности в професионалната кариера на един и същ специалист.

JEL Класификатор:
Страници: 9
DOI: 

Още статии от този брой

  • Корпоративна социална отговорност на българския банков сектор – мисия и бизнес практика

    Като последица от правната регламентация, организацията на банковата дейност и установените бизнес традиции, обществото не рядко третира търговските банки единствено като субекти, абсорбиращи и преразпределящи паричен ресурс с цел финансова изгода за самите тях и техните собственици. Такова възприятие обаче е неприложимо за визията на съвременните ...

  • Интелигентност и поведение на мениджъра в управлението на организацията

    В статията се разглеждат въпроси, свързани с интелигентността и поведението на мениджъра в управлението на организацията. Ръководителите са изправени пред различни предизвикателства и проблеми, възникващи от бизнес средата и динамиката на обществените процеси. Необходими са компетенции, които са в основата на интелигентността на мениджърите да се ...

  • Инструментариум на съвременната протекционистична политика на Европейския съюз

    Въпреки триумфалния марш на икономическата глобализация, чиято основна характерна черта е търговският либерализъм, държавите и наднационалните интеграционни формирования не изоставят, а усъвършенстват регулативните въздействия върху международния стокообмен. Най-решителни в провеждане на протекционистична политика са били, и в немалка степен ...