Икономически алтернативи за транспорта и енергетиката по време на криза с доставките на енергия

Автори

Ключови думи
транспорт, енергийни ресурси, икономическа криза, алтернативни енергийни доставки

Резюме
Русия е основен производител на енергия и суровини. Настоящият конфликт в Украйна ескалира инфлацията до екстремни нива, причинявайки смущения и провокирайки огромни рискове за глобалния растеж. Цените на Брент петрола и природния газ скочиха в началото на март, преди да паднат отново, с цена на Брент петрола в края на месеца на 103 долара за барел, а европейските цени на газа на 121 евро за мегаватчас, съответно с 33% и 55% повече в сравнение с началото на годината. Европейската комисия обяви амбициозни планове за намаляване вноса на газ от Русия с две трети преди края на годината чрез засилване на диверсификацията, енергийната ефективност и чрез ускоряване на инвестициите във вятърни и слънчеви електроцентрали. Въпреки амбицията на Комисията, мартенската среща на върха на ЕС във Версай подчерта, че краткосрочните алтернативи за руския газ са твърде недостатъчни и че намаляването на зависимостта на Европа от руския газ изисква дългосрочна стратегия.

JEL Класификатор: O18, F63
Страници: 9
DOI: 

Още статии от този брой

  • Регулаторни и данъчни предизвикателства пред пазара на криптоактиви

    Много от потенциалните ползи от криптоактивите за финансовия сектор са широко признати, включително спестяване на разходи, повишена ефективност и прозрачност. Разпространението на криптовалути и значителното разширяване на свързаните с тях нови икономически практики представляват безпрецедентни предизвикателства пред установените данъчни и пазарни ...

  • Акценти на годишното счетоводно приключване в нефинансовите предприятия

    В настоящото изследване ще фокусираме вниманието си върху някои принципни и процедурни въпроси на годишното счетоводно приключване в нефинансовите предприятия, прилагащи МСС/МСФО като отчетна база за изготвяне и представяне на годишния финансов отчет. Без претенции за изчерпателност и в хронологичен ред са анализирани основните етапи на годишното ...

  • Организационните структури в системите за управление – наука и практика в индустриалните предприятия

    В статията е направен теоретичен обзор на същността и ролята на организационните структури в системата за управление на предприятията. Разгледани са процесите, които оказват влияние върху тях, вследствие на чието изменение следва да се направят промени в органнизационните им структури, за да се постигне ефективно управление. Характеризирани са ...