Нови възможности за развитие на финтех сектора, чрез регулаторния режим sandbox

Автори

Ключови думи
регулаторни пясъчници, РегТех, финансови регулации, финтех, блокчейн

Резюме
Промените, които все по-бурно и необратимо настъпват във финансовия свят, неминуемо водят и до необходимостта от въвеждането на инструменти за тяхното проследяване и регулиране. Тази нужда от законодателни норми, налага появата на нови технологии в т.ч. и новите регулаторни режими тип sandbox. Регулаторният пясъчник (RegTech Sandbox) сам по себе си е един от сложните регулаторни технологични инструменти РегТех (RegTech). Sandbox е едно „сигурно място“, където бизнесът може да тества своите иновативни продукти и услуги, бизнес модели и механизми за доставка, така че потребителите да са защитени. Новите финансови продукти и технологии, могат да бъдат проверявани дали отговарят на определени правила, изисквания за регулации и безопасност. Най-същественият принос от използването на sandbox е помощта, която те осигуряват на новите фирми, за да се ориентират при спазването на сложните законови и регулаторни норми, регулиращи финансовата индустрия.

JEL Класификатор: G32, G38, G23
Страници: 11
DOI: 

Още статии от този брой

  • В памет на проф. д-р Христо Маринов (по случай 100 години от рождението му)

    През настоящата 2021г. се навършват 100 години от рождението на видния учен и общественик проф. д-р Христо Маринов. Това е повод да се отбележи тази дата. Именно от позицията на времето могат да се откроят заслугите на проф. Христо Маринов в областта на науката и практиката. Никога не трябва да се забравя, че професорът е сред основателите и ...

  • Промените в банковата индустрия под въздействие на процеса на дигитализация в условията на Covid-19 пандемия

    Пазарната капитализация на световния банков пазар достигна стойност от USD 7,2 трилиона, а на банковия дигитален пазар - повече от USD 800 трилиона. Средногодишният ръст от 4% отдавна е стабилен източник на приходи за банките. Развитието на дигитализираното потребителско кредитиране и платежните системи привличат и небанковите играчи, които ...

  • Културни различия в интернационализацията на МСП в Азия

    Културните различия при интернационализация са дефинирани по методиката на Hofstede и разгледани в постановки на интернационализация на международни малки и средни предприятия в Азия. Целта е да бъде определено дали културните различия упражняват ефект върху интернационализацията на предприятия в азиатски страни в контекста на подходите на ...