Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХXІV. Хармония и конфликт на интересите

Автори

Ключови думи
човешко действие, конфликт на интереси

Резюме
Промените в данните, чиито повтарящи се проявления пречат на икономическата система да се превърне в равномерно въртяща се икономика, която да гарантира отново и отново предприемаческа печалба и загуба са благоприятни за някои членове на обществото и неблагоприятни за други. Следователно, както хората са заключили, печалбата на един човек е вредата за друг; Никой не печели без загубата на другите.

JEL Класификатор:
Страници: 17
DOI: 

Още статии от този брой

  • Дидактическите тестове – съвременен метод за измерване и оценяване постиженията на учениците по математика

    Чрез иновации, чрез съвременни технологии, методи на обучение, измерване и оценяване постиженията на учениците е възможно да се постигне по-ефективна и качествена система на обучение като се създадат условия за повишаване постиженията на учениците. Модернизацията на образованието все повече се налага и в обучението по математика. В динамично ...

  • Гъвкавата сигурност /flexecurity/ на трудовия пазар в България

    В съвременните социално-икономически условия, в общоевропейската пазарна среда се налага една качествено нова концепция, известна като гъвкава сигурност. Тя предполага комбиниране на елементите гъвкава заетост и социална сигурност в едно, в посока на изместване вниманието от сигурност на работното място към сигурност на заетостта чрез гъвкавост на ...

  • Бизнес етика и криза

    В тази статия се анализират промените в дискурса на бизнес етиката, предизвикани от глобалната криза. Икономическа криза от последните две години извежда на преден план нови понятия и думи със силен етичен „привкус” /като алчност, например/. Голямо е изкушението за раздаване на крайни емоционални и морални преценки за причинители и „виновници” на ...