Дидактическите тестове – съвременен метод за измерване и оценяване постиженията на учениците по математика

Автори

Ключови думи
математика, методи за оценяване, дидактически тест

Резюме
Чрез иновации, чрез съвременни технологии, методи на обучение, измерване и оценяване постиженията на учениците е възможно да се постигне по-ефективна и качествена система на обучение като се създадат условия за повишаване постиженията на учениците.

Модернизацията на образованието все повече се налага и в обучението по математика. В динамично променящото се обучение по математика ключова дума е качество на обучение. За постигане на ДОИ по математика е необходимо да се използват нови съвременни методи за измерване и оценяване постиженията на учениците.

JEL Класификатор: I2
Страници: 10
DOI: 

Още статии от този брой

  • Гъвкавата сигурност /flexecurity/ на трудовия пазар в България

    В съвременните социално-икономически условия, в общоевропейската пазарна среда се налага една качествено нова концепция, известна като гъвкава сигурност. Тя предполага комбиниране на елементите гъвкава заетост и социална сигурност в едно, в посока на изместване вниманието от сигурност на работното място към сигурност на заетостта чрез гъвкавост на ...

  • Бизнес етика и криза

    В тази статия се анализират промените в дискурса на бизнес етиката, предизвикани от глобалната криза. Икономическа криза от последните две години извежда на преден план нови понятия и думи със силен етичен „привкус” /като алчност, например/. Голямо е изкушението за раздаване на крайни емоционални и морални преценки за причинители и „виновници” на ...

  • За Орфей, орфизма и тракийската държавна уредба

    Орфизмът се представя като морално-религиозна система, свързана с вярата в безсмъртието. Водеща роля в нея играе идеята за усъвършенстване на душата, т.е. на усърдието на вярващите да достигнат безсмъртие чрез участие в проповеди, песнопения и култово-обредни практики. Те са обединени в две общества – народно и аристократично. Чрез тях участват и ...