Стопанските субекти в условията на криза

Автори

Ключови думи
финансови кризи, финансова либерализация, идентифициране на кризи, взаимно влияние между кризите, мерки за избягване на кризи

Резюме
Финансовите кризи не са ново явление за паричната история. Международната статистика обаче показва, че тяхното проявление е с по-голяма честота от началото на 80-те години на 20-ти век. Сътресенията във финансовата сфера през последните две десетилетия имат свои отличителни характеристики. Либерализацията и нарасналата интеграция на финансовите пазари въвеждат някои нови елементи при изследването на кризите и развитието им започва да се различава от развитието на предходните. Последица от либерализацията и международната интеграция на пазарите на финансови услуги е бързото разпространение на кризите и отражението им в интернационален аспект.

JEL Класификатор: G01
Страници: 20
DOI: 

Още статии от този брой

  • Относно анализа на паричния поток в застрахователното дружество

    Отчетът за паричния поток е неделима част от отчетността на застрахователното дружество. Той е важен източник на информация при анализирането на финансовата структура на застрахователното дружество и видовете и размера на паричните потоци, обусловени от извършваната от него дейност. Посредством Отчета за паричния поток се насочва вниманието на ...

  • Младежката безработица в България - икономически и социални проблеми

    Безработицата у нас придобива все по-значителни размери превръщайки се в централен проблем за обществото. Особено силно са засегнати тъй наречените „рискови групи”. На пазара на труда, младежите са значителна по размер група от лицата в неравностойно положение. Причините за това състояние са; образование, което не съответства на нуждите на ...

  • Антиматематичността на кривите на търсене

    Настоящият материал разглежда кривата на търсенето. Той демонстрира, че този инструмент за анализ е фундаментално погрешен от гледна точка на това, че нарушава собственото си предположение, че всички неща са равни, а също и математическото изискване, че само точен брой променливи могат да варират в рамките на дадена диаграма в двумерното ...