Младежката безработица в България - икономически и социални проблеми

Автори

Ключови думи
трудов пазар, младежка безработица, рискови групи, човешки ресурс, професионална квалификация, професионална ориентация, професионални умения, качество на работната сила

Резюме
Безработицата у нас придобива все по-значителни размери превръщайки се в централен проблем за обществото. Особено силно са засегнати тъй наречените „рискови групи”. На пазара на труда, младежите са значителна по размер група от лицата в неравностойно положение. Причините за това състояние са; образование, което не съответства на нуждите на трудовия пазар, трудното започване на първата работа, по-ниското заплащане, както и желанието за миграция след завършване на образование в търсене на по-добра реализация. Младежите са социална група, която представлява близкото бъдеще на обществото. Те са най-ценното богатство, защото с техните умения, възможности и интелектуален потенциал са от изключителна важност за страната ни. Тъкмо поради тази причина държавата и в частност провежданата от нея социална политика трябва да играе основна роля в грижата за тази част от обществото. Основна предпоставка за оцеляване на обществото като организация е възпроизводството на човешкият ресурс, а от там и смяната на самите поколения.

JEL Класификатор: J21, J64
Страници: 15
DOI: 

Още статии от този брой

  • Стопанските субекти в условията на криза

    Финансовите кризи не са ново явление за паричната история. Международната статистика обаче показва, че тяхното проявление е с по-голяма честота от началото на 80-те години на 20-ти век. Сътресенията във финансовата сфера през последните две десетилетия имат свои отличителни характеристики. Либерализацията и нарасналата интеграция на финансовите ...

  • Кодове на културата (1, 2, 3)

    Проблемът за кодовете на културата (за „културните кодове―, както терминът се наложи в България, главно чрез преводите на У.Еко и Р. Барт), отдавна е престанал да бъде само теоретичен, и се е превърнал и в социален проблем. Осмислянето на който и да било аспект на бързо променящата се култура на съвремието ни, а оттам – и формирането на ...

  • Антиматематичността на кривите на търсене

    Настоящият материал разглежда кривата на търсенето. Той демонстрира, че този инструмент за анализ е фундаментално погрешен от гледна точка на това, че нарушава собственото си предположение, че всички неща са равни, а също и математическото изискване, че само точен брой променливи могат да варират в рамките на дадена диаграма в двумерното ...