Антиматематичността на кривите на търсене

Автори

Ключови думи
крива на търсене, потребителско поведение, безразличие, полезност

Резюме
Настоящият материал разглежда кривата на търсенето. Той демонстрира, че този инструмент за анализ е фундаментално погрешен от гледна точка на това, че нарушава собственото си предположение, че всички неща са равни, а също и математическото изискване, че само точен брой променливи могат да варират в рамките на дадена диаграма в двумерното пространство.

JEL Класификатор: C6
Страници: 9
DOI: 

Още статии от този брой

  • Младежката безработица в България - икономически и социални проблеми

    Безработицата у нас придобива все по-значителни размери превръщайки се в централен проблем за обществото. Особено силно са засегнати тъй наречените „рискови групи”. На пазара на труда, младежите са значителна по размер група от лицата в неравностойно положение. Причините за това състояние са; образование, което не съответства на нуждите на ...

  • Кодове на културата (1, 2, 3)

    Проблемът за кодовете на културата (за „културните кодове―, както терминът се наложи в България, главно чрез преводите на У.Еко и Р. Барт), отдавна е престанал да бъде само теоретичен, и се е превърнал и в социален проблем. Осмислянето на който и да било аспект на бързо променящата се култура на съвремието ни, а оттам – и формирането на ...

  • Относно анализа на паричния поток в застрахователното дружество

    Отчетът за паричния поток е неделима част от отчетността на застрахователното дружество. Той е важен източник на информация при анализирането на финансовата структура на застрахователното дружество и видовете и размера на паричните потоци, обусловени от извършваната от него дейност. Посредством Отчета за паричния поток се насочва вниманието на ...