Бизнес етика и икономическо гражданство

Автори

Ключови думи
бизнес етика, потребителска етика

Резюме
Предмет на осмисляне в този текст е връзката между бизнес етиката и по-специално - потребителската етика и европейското гражданство като ново понятие и възникваща обществена реалност.

JEL Класификатор: M10
Страници: 15
DOI: 

Още статии от този брой

  • За икономическата конвергенция

    Конвергенцията и догонването в съвременния глобален свят все повече губят своя смисъл. Днес става въпрос не за конвергенция и за догонване, а за пробив. Вероятността да се появи такъв пробив в дадена страна или регион зависи от два фактора – гъвкавост на икономиката (за която трябва да се погрижи държавата) и кредибиност и доверие (за което трябва ...

  • Принцип на ума

    Съвременната наука се основава на философски метод на познанието, наречен диалектика. При този метод най-често се използва следната формула: теза → антитеза → синтез....

  • Монетарна политика в условията на интернационализация на парите и внедряването на електронни пари

    Възникването и широкото разпространение на електронните пари поражда нови, изключително важни въпроси за икономическата теория и практика. Един от тези въпроси е този за монетарната политика в условията на интернационализация на парите и широко приложение на електронните пари. В студията се разглеждат въпроси като: съвременното състояние на ...