Редакционен съвет

Членове от Стопанска академия "Д. А. Ценов"1. Проф. д-р Атанас Атанасов – главен редактор
2. Доц. д-р Румен Ерусалимов – зам.-главен редактор
3. Проф. д. н. Божидар Божинов
4. Проф. д-р Иван Върбанов
5. Проф. д-р Любчо Варамезов
6. Доц. д-р Маруся Смокова
7. Доц. д-р Драгомир Илиев
8. Доц. д-р Петя Емилова
9. Доц. д-р Тихомир Личев

Международен съвет

1. Проф. д.ик.н. Татяна Розанова – Финансов университет при Правителството на Руската федерация, Москва (Русия)
2. Проф. д-р Александър Маноле – Университет „Артифекс“, Букурещ (Румъния)
3. Проф. д.ик.н. Анатолий Колот – Киевски Национален икономически университет, Киев (Украйна)
4. Проф. д.ик.н. Татяна Орехова – Донецки национален университет, Виница
(Украйна)
5. Проф. д-р Синиша Зарич – Университет на Белград (Сърбия)
6. Доц. д-р Амани Ахмед Исмаил Кодаир, Suez Canal University, Исмаилия (Египет)

Екип за техническо обслужване

1. Технически секретар: Елена Петкова
2. Стилов редактор: ст. преп. Елка Узунова
3. Web-дизайн: гл. ас. д-р Асен Божиков

E-mail: dialog@uni-svishtov.bg